Chị Nguyễn Thị Lan Phương – Đà Nẵng

“Lần đầu được Chuyên Viên QHKH tư vấn sản phẩm góp vốn cổ phần tôi thấy rất hứng thú, sao khi suy nghĩ và đọc các tài liệu cung cấp tôi đã quyết định lựa chọn mua cổ phần của VietNamCapital, giờ tôi đã trở thành cổ đông, tôi rất thích cách chăm sóc khách hàng của VietNamCapital rất chu đáo và được tặng quà thường xuyên nữa.”