Đăng ký mở thẻ

Điều kiện mở thẻ VISA VNCard:

- CMND  photo còn hiệu lực

- Nhận thẻ ngay sau 05 phút

- Tặng ngay BỘ LY THUỶ TINH cao cấp gồm 06 ly cho 500 khách hàng đăng ký trước ngày 28/02/2017

Họ và tên Tên của bạn (bắt buộc)

Số điện thoại di động (bắt buộc)

Địa chỉ khách hàng(bắt buộc):

Loại thẻ đăng ký (bắt buộc):
 Thẻ Chuẩn VNCard (phí 249.000đ/ thẻ) Thẻ Palatium VNCard (phí 999.000đ/thẻ) Thẻ Online (phí 49.000đ/thẻ)

Số CMND (bắt buộc) :

Email (bắt buộc đối với thẻ VISA Online, chọn thẻ khác không cần điền email) :

Nhân viên giới thiệu(nếu có):