Tầm nhìn Sứ mệnh

tam-nhin_3

SỨ MỆNH CỦA VIETNAMCAPITAL

Cung cấp các dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế mang lại sự trãi nghiệm ấn tượng cho khách hàng bằng sự tận tâm và chuyên nghiệp, đóng góp cho sự phát triển thương hiệu,nhân viên,đối tác và xã hội.

TẦM NHÌN CỦA  VIETNAMCAPITAL

 Trở thành tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính, giáo dục chuyên nghiệp số một Việt Nam tạo nên thương hiệu mang tầm vóc quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  •  Đoàn kết
  • Chuyên nghiệp
  • Đổi mới
  • Tận tâm
  • Phát triển

 TRIẾT LÝ KINH DOANH  VIETNAMCAPITAL

  • Tôn trọng, quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu nhằm phục khách hàng một cách tốt nhất
  • Liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngày càng hoàn hảo.
  • Nền tảng doanh nghiệp là phát triển xã hội, VietNamCapital cam kết tái đầu tư xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh, gắn kết hoạt động xã hội,hoạt động nhân đạo.

SLOGAN

 “Cam kết lợi ích cao nhất””