MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA TỪNG VỊ TRÍ

117

1. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

- Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh

- Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị

- Thực hiện chính sách kinh doanh của Chi nhánh

- Phê duyệt và kiểm soát các đơn đặt hàng, bán hàng cấp Chi nhánh theo quy định của Công ty

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng

- Chịu trách nhiệm trong hoạt động KD trước Ban Tổng Giám đốc và các cơ quan quản lý Nhà Nước khác

- Quản lý các hoạt động kinh doanh của Chi nhánh đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Công ty và Luật pháp Việt Nam

- Phê duyệt phương án kinh doanh của bộ phận, phòng ban chi nhánh

- Xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống cộng tác viên, đại lý của chi nhánh

- Đào tạo nhân viên đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực phục vụ hệ thống cộng tác viên, đại lý, khách hàng trong phạm vi phụ trách

- Xây dựng và phát triển dịch vụ khách hàng

- Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho Chi nhánh; Lên kế hoạch bán hàng định kỳ năm/quý/tháng cho Chi nhánh

- Tổ chức xử lý khiếu nại khách hàng cấp Chi nhánh

- Tổ chức tuyển dụng và đào tạo các vị trí, các cán bộ nhân viên của Chi nhánh.

- Đánh giá nhân viên dưới quyền

- Báo cáo về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh cho Ban Tổng Giám đốc

 2. PHÓ GIÁM ĐỐC

- Triển khai các công việc bán hàng; chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số bán hàng

- Thiết lập mạng lưới kinh doanh, thu thập thông tin thị trường và phát triển kinh doanh trong khu vực

- Lập và duy trì các mối quan hệ khách hàng tiềm năng trong nước

- Báo cáo hoạt động kinh doanh tới Ban Tổng Giám đốc. Phát triển và duy trì hệ thống kênh phân phối và thị trường thuộc khu vực quản lý

- Thu thập, tổng hợp thông tin về đối thủ và sản phẩm cạnh tranh

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh định kỳ

-Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan.

 3. TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

- Quản trị đội ngũ nhân viên kinh doanh, tiến hành huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh trở thành đại diện thương mại của VietNamCapital. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý đối với đội ngũ nhân viên kinh doanh.

- Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao, giao chỉ tiêu cho nhân viên kinh doanh. Thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu và triển khai cho nhân viên kinh doanh.

- Phân loại khách hàng theo tiêu chí khách. Thiết lập phương pháp tiếp cận từng loại khách hàng và đào tạo cho nhân viên.

- Tham dự những hội thảo về sản phẩm, tham dự những cuộc họp về sản phẩm được tổ chức trong vùng, tổ chức những cuộc hội nghị khách hàng, trưng bày, triển lãm, tham dự khóa đào tạo, trả lời những bản câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nghiệp vụ.

- Báo cáo những thông tin phản hồi lại cho cấp trên, thu nhận những thông tin phản hồi từ phía khách hàng, cùng với cấp trên xử lý thông tin, đọc những bản tin thương mại, thu thập và báo cáo những thông tin thương mại.

- Tìm thêm khách hàng mới, đào tạo cho khách hàng  sản phẩm mới, cùng đi công tác với khách hàng mới, giúp VietNamCapital xây dựng kế hoạch hoạt động sản phẩm.

- Tiếp đãi khách hàng: Mời khách hàng ăn trưa, giải khát, ăn tối, ăn tiệc, đá banh, đánh tennis…

- Phát hiện khách hàng tiềm năng. Trực tiếp giao dịch với khách hàng để giới thiệu và bán sản phẩm. Thu thập thông tin về khách hàng và thị trường để xây dựng cơ sở dữ liệu cho phòng. Chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Tiếp thị: Phát triển việc kinh doanh mới, Dự báoThu nhập và đánh giá thông tin về cạnh tranh, về khách hàng và thị trường, Bán hàng bằng cách tiếp xúc trực tiếp, Tự mình bán hàng cho khách hàng, Gọi điện thoại để bán hàng cùng với các nhân viên chào hàng.

- Tài chính: Lập kế hoạch dự toán ngân quỹ trình Giám đốc xem xét. Thực hiện theo kế hoạch ngân quỹ của VietNamCapital.

- Theo dõi quá trình tiếp xúc khách hàng của từng nhân viên kinh doanh, tổng hợp các báo cáo tiếp xúc, đưa ra các hướng khắc phục, cải tiến phương pháp tiếp xúc và huấn luyện lại cho nhân viên.

- Lập kế hoạch hoạt động của cả kênh, xét duyệt kế hoạch làm việc của từng nhân viên kinh doanh đối với công tác tháng, công tác tuần.

- Xem xét các hợp đồng từ nhân viên kinh doanh, kiểm tra khả năng thực hiện, báo cáo, có ý kiến để trình ban giám đốc duyệt. Trường hợp hợp đồng được duyệt thì tổ chức thực hiện (giao cho nhân viên kinh doanh tổ chức thực hiện), theo dõi kiểm tra việc thực hiện chăm sóc khách hàng.

4. TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH

- Quản trị đội ngũ nhân viên kinh doanh, tuyển dụng nhân viên kinh doanh, tiến hành huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh trở thành đại diện thong mại của VietNamCapital. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý đối với đội ngũ nhân viên kinh doanh.

- Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao, giao chỉ tiêu cho nhân viên kinh doanh. Thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu và triển khai cho nhân viên kinh doanh.

- Phân loại khách hàng theo tiêu chí khách hàng mua sỉ. Thiết lập phương pháp tiếp cận từng loại khách hàng và đào tạo cho nhân viên.

- Tham dự những hội thảo về bán hàng, tham dự những cuộc họp về bán hàng được tổ chức trong vùng, tổ chức những cuộc hội nghị khách hàng, trưng bày, triển lãm, tham dự khóa đào tạo, trả lời những bản câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nghiệp vụ bán hàng.

- Báo cáo những thông tin phản hồi lại cho cấp trên, thu nhận những thông tin phản hồi từ phía khách hàng, cùng với cấp trên xử lý thông tin, đọc những bản tin thương mại, thu thập và báo cáo những thông tin thương mại.

- Tìm thêm đại diện bán hàng mới, đào tạo cho đại diện bán hàng mới, cùng đi công tác đại diện bán hàng mới, giúp VietNamCapital xây dựng kế hoạch hoạt động bán hàng.

- Phát hiện khách hàng tiềm năng. Trực tiếp giao dịch với khách hàng để giới thiệu và bán sản phẩm. Thực hiện các công việc liên quan đến hợp đồng và thanh lý. Thu thập thông tin về khách hàng và thị trường để xây dựng cơ sở dữ liệu cho phòng. Chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách hàng tìm năng.

- Tiếp thị: Phát triển việc kinh doanh mới, đánh giá thông tin về cạnh tranh, về khách hàng và thị trường, bán hàng bằng cách tiếp xúc trực tiếp, tự mình bán hàng cho khách hàng, gọi điện thoại để tư vấn khách hàng

- Theo dõi quá trình tiếp xúc khách hàng của từng nhân viên kinh doanh, tổng hợp các báo cáo tiếp xúc, đưa ra các hướng khắc phục, cải tiến phương pháp tiếp xúc và huấn luyện lại cho nhân viên.

- Lập kế hoạch hoạt động của cả kênh, xét duyệt kế hoạch làm việc của từng nhân viên kinh doanh đối với công tác bán hàng hàng ngày, tuần, tháng.

- Xem xét đề xuất ký các hợp đồng dài hạn cho nhân viên kinh doanh, kiểm tra khả năng thực hiện, báo cáo Trưởng phòng có ý kiến để trình ban giám đốc duyệt.

5. GIAO DỊCH VIÊN

-Tiếp đón khách hàng đến giao dịch.
-Thực hiện các giao dịch trực tiếp với khách hàng.
-Tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu, giới thiệu, tư vấn, phát triển và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của VietNamCapital với sự thân thiện, chu đáo.
-Giúp khách hàng giải quyết các thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm,dịch vụ của VietNamCapital

-Thực hiện việc giao dịch theo quy định

-Hướng dẫn khách hàng khi có nhu cầu sử dụng các sản phẩm và giải  đáp các thắc mắc có liên quan đến giao dịch.
-Lập, đối chiếu, sao kê khớp các chứng từ thanh toán qua ngân hàng

-Kiểm tra, kiểm soát các giấy tờ trước khi thanh toán hoặc thu tiền

- Kiểm tra và phát hiện tiền giả, lập báo cáo thu giữ theo quy định hiện hành

- Thực hiện các yêu cầu khác do cấp trên giao cho.

6. CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH

- Tư vấn ghi danh, tìm hiểu nhu cầu và lưu trữ thông tin khách hàng.

- Tư vấn học tập và chăm sóc học viên tái ghi danh.

- Phát triển hoạt động tuyển sinh theo chỉ tiêu áp dụng từng thời kỳ

- Tổ chức thi xếp lớp, coi thi, chấm điểm và thực hiện công tác điều phối học viên thi.

- Thực hiện các công tác marketing

- Phối hợp với giảng viên để đảm bảo lịch học và xếp lớp ổn định

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của giám đốc

7. CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

- Tìm kiếm khách hàng cá nhân/doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của VietNamCapital

- Tiếp xúc khách hàng, căn cứ trên nhu cầu của khách hàng và khả năng cung ứng dịch vụ, tiện ích của VietNamCapital hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của VietNamCapital

- Chăm sóc khách hàng đang quản lý và phát triển khách hàng mới

- Thực hiện báo cáo theo quy định

- Tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới

- Các công việc khác được phân công
8. TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.

- Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.

- Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.

- Lập ngân sách nhân sự.

- Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.

- Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.

-Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.

- Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

- Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty.Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.

- Tham mưu cho BTGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.

- Tham mưu đề xuất cho BTGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự.

- Tham mưu cho BTGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.

- Tham mưu cho BTGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty.

- Tham mưu cho BTGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.

- Tham mưu cho BTGĐ về công tác hành chánh của công ty.

- Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BTGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự…

- Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.

7. KIỂM SOÁT VIÊN

Trách nhiệm :
–      Tổ chức hệ thống kế toán của Công ty để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt  động vận hànhh của Cty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.
–       Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
–        Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
–       Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .
–        Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
–        Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.
–        Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của Cty.
–         Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chánh ngắn hạn.

Quyền hạn :
–        Chỉ đạo trực tiếp Kế toán phó kiêm Trưởng phòng kế toán trong việc phân công kế toán viên.
–        Được  đề nghị tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng cấp bậc, khen thưởng, kỷ luật kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ của Công ty theo qui chế lao động và lương của Công ty .
–          Có quyền  yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty chuyển đầy đủ kịp thời những tài liệu cần thiết cho công việc kiểm tra, kiểm soát của Kế toán trưởng.
–         Các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê, các chứng từ tín dụng và các tài liệu liên quan đến việc thanh toán đều phải có chữ ký của Kế toán Trưởng mới có giá trị pháp lý.
–          Khi phát hiện việc vi phạm  pháp lệnh kế toán – thống kê được quyền báo cáo trực tiếp Ban Tổng giám đốc.

Mối liên hệ công tác :
–            Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác hoạch định chiến lược về tài chánh, trong việc phân tích tình hình kinh tế – tài chánh của Công ty và kiểm tra kiểm soát Ngân sách Cty.
–            Nhận thông tin về nhân sự, hoạt động của Phòng kế toán thông qua Trưởng phòng NS.
–            Báo cáo tình hình  thực hiện pháp lệnh kế toán thống kê cũng như công tác kế toán của đơn vị cho Ban Tổng Giám đốc theo yêu cầu thường xuyên hoặc đột xuất.
–            Nhận thông tin cũng như cung cấp thông tin cho cấp Trưởng phòng ban,  Phụ trách cơ sở  hoặc các cơ quan liên hệ một cách kịp thời và cẩn trọng trên cơ sở được sự đồng ý của Ban Tổng Giám đốc.
–            Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin  kinh tế – tài chánh.
–            Quan hệ với các ngành chức năng : Thuế , Kế hoạch & Đầu tư, Chi cục Quản lý tài chánh doanh nghiệp …

8. TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC:

-           Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Ban Tổng Giám đốc để phục vụ việc quản lý điều hành.

-           Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.

-           Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các Phòng Ban và tổng hợp gửi lên Ban Tổng Giám đốc.

-           Lưu giữ thông tin tài liệu liên quan.

-           Biên phiên dịch tài liệu khi có yêu cầu.

-           Thực hiện các công việc của Ban Tổng giám đốc.

9. NHÂN VIÊN HỖ TRỢ:

- Phối hợp, hỗ trợ Bộ phận kinh doanh để hoàn thiện các thủ tục, soạn hợp đồng, rà soát form mẫu, trình ký Hợp đồng, đáp ứng việc bán sản phẩm, dịch vụ  của VietNamCapital cho khách hàng.

- Hỗ trợ nhập liệu thông tin khách hàng lên hệ thống.

- Đầu mối nhận các giấy xác nhận kinh doanh, hồ sơ  liên quan các sản phẩm  trong phân quyền cho phép.

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất doanh số kinh doanh theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện công tác chăm sóc và phát triển khách hàng

- Thực hiện công việc khác hỗ trợ phòng giao dịch/khách hàng/nhân viên liên quan

- Các công việc khác do  Giám đốc và các cá nhân được ủy quyền của Giám đốc

10. CHUYÊN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN:

- Tăng Like, comment, view trên Fanpage, G+,
– Xây dựng & quản lý mảng xã hội: Fanpage, G+, Twitter, Linkedin, Zing
– Quản trị website, update kịp thời về thông tin sản phẩm mới, nội dung bài viết trên các website của công ty.
– SEO offpage – SEO onpage – tối ưu cho các website của công ty
– Quản lý – phát triển nội dung: forum seeding, diễn đàn, rao vặt, blogger… để đẩy các thông tin sản phẩm, từ khóa.
– Quản lý theo dõi website qua: google webmaster và google analytics
– Tối ưu từ khóa, đẩy các từ khóa liên quan đến sản phẩm công ty lên top
– Gửi Email marketing, gửi SMS, mobile marketing
– Xây dựng và quản lý quảng cáo Google Adword, GDN
– Xây dựng lượng lớn link, backlink chất lượng: thông qua đăng bài, liên kết link, liên kết banner…
– Liên hệ và hợp tác với các đối tác quảng bá lẫn nhau qua sự kiện offline hay online
– Báo cáo hiệu quả các hoạt động online theo tuần, tháng, quý, năm lên Giam đốc.
– Làm các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

11. CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
+ Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng thông qua những kênh Marketing như: sale phone, bơm sms, phát tờ rơi, đăng tin, đăng báo, tư vấn tại chỗ .v.v.
+ Tiếp thị, tư vấn đúng nhu cầu khách hàng.
+ Chăm sóc hậu mãi cho khách hàng tốt.
+ Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và khách hàng do công ty giao.
+ Hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc.
+ Tư vấn pháp lý, hợp đồng cho khách hàng, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
+ Có mục tiêu, định hướng rõ ràng trong cuộc sống cũng như trong công việc.
+ Có hoài bão, nhiệt huyết, tự tin và khát khao làm giàu.
+ Kiên trì, nỗ lực, không bỏ cuộc trong mọi tình huống.
+ Vui vẻ, hòa động, thân thiện với đồng nghiệp.
+ Có kinh nghiệm 01 năm bất động sản hoặc 06 tháng trong những lĩnh vực khác như: kinh doanh, buôn bán, tiếp thị, otô, xây dựng .v.v.
+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, có kỹ năng giao tiếp hoặc từng công tác trong ngành btiếp thị tài chính .v.v.

 Các vị trí tuyển dụng mới nhất của VietNamCapial bấm vào đây để xem chi tiết [NEW]