Chương trình “Mùa hè Xanh cùng VietNamCapital”

VietNamCapital luôn quan tâm đến cộng đồng, toàn thể lãnh đạo và nhân viên đều tham gia các chương trình đóng góp cho sự xanh sạch đẹp và mục tiêu chính là chống biến đổi khí hậu, cho môi trường sống ngày càng tốt hơn.

mua he xanh vncapital 01

 

Tuổi trẻ VietNamCapital năng động chuyên nghiệp và sẵn sàng đóng góp hòa nhập cộng đồng

mua he xanh vncapital 02

 

Sẵn sàng tham gia chương trình Mùa Hè Xanh thường niên của VietNamCapital tổ chức

mua he xanh vncapital 03