Chương trình “Mùa hè Xanh cùng VietNamCapital”

Chương trình “Mùa hè Xanh cùng VietNamCapital”

VietNamCapital luôn quan tâm đến cộng đồng, toàn thể lãnh đạo và nhân viên đều tham gia các chương trình đóng góp cho sự xanh sạch đẹp và mục tiêu chính là chống biến đổi khí hậu, cho môi trường sống ngày càng tốt hơn.   Tuổi trẻ VietNamCapital...