Biểu phí thẻ

 Thẻ Điện Tử 
Loại thẻ
Phí phát hành 249.000 VNĐ 49.000 VNĐ
Phí vận chuyển MIỄN PHÍ | Qua đường bưu điện MIỄN PHÍ | Qua Email
Phí thường niên MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ
Phí nạp tiền * MIỄN PHÍ Không áp dụng
Phí rút tiền mặt ATM 1.000 VND Không áp dụng
Kiểm tra số dư MIỄN PHÍ |  ATM / Tổng đài MIỄN PHÍ | Qua Tổng đài
Phí cấp lại PIN 10.000 VND/lần Không áp dụng
Phí giao dịch ngoại tệ 3% số tiền giao dịch 3% số tiền giao dịch

* Áp dụng cho các giao dịch nộp tiền tại Quầy giao dịch và giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng